Dinsdag 17 november jongstleden kondigden minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens de persconferentie aan dat de tijdelijke strengere maatregelen per donderdag 19 november niet meer gelden. Wel gelden alle maatregelen zoals die op 14 oktober zijn ingegaan. Dat betekent voor de sport vooral dat senioren vanaf donderdag 19 november weer in groepjes van 4…

Read More

Vanaf nu te koop, het enige originele Batavieren ‘Ruck the Virus’ Mondkapje. In deze serieuze tijden mag er best gelachen worden, maar wel veilig Ze kosten € 6,- (dit is inclusief verzendkosten) per stuk en zijn te bestellen door het bedrag over te maken op: Rekeningnummer: NL42 TRIO 0391 1870 90 Ten name van: Eerste…

Read More

De amateursport mag dan zo goed als stil liggen, dat weerhoudt de Eilanders niet om zich in te zetten voor het goede doel. Vanaf 1 November laten 7 spelers van de Eerste Flakkeese Rugby Club en 1 gast van de Dordtsche RC hun snor staan om geld in te zamelen voor de bestrijding van prostaat-…

Read More