Schermafbeelding 2020-08-27 om 08.03.46
Dinsdag 17 november jongstleden kondigden minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens de persconferentie aan dat de tijdelijke strengere maatregelen per donderdag 19 november niet meer gelden.
Wel gelden alle maatregelen zoals die op 14 oktober zijn ingegaan.
Dat betekent voor de sport vooral dat senioren vanaf donderdag 19 november weer in groepjes van 4 en met 1,5 meter afstand mogen trainen. De staff gaat kijken hoe en of we dit gaan invullen. Voor de jeugd verandert er niets. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de maatregelen met betrekking tot de sport te vinden.
Hoofdlijnen maatregelen per 19 november:
 Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan vier personen
o De groepjes houden onderling 1,5 meter afstand, er is een duidelijke afbakening van de groepjes en zij mengen niet
o Wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan
 Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan
 Naast het clunhuis, blijven ook douches en kleedkamers gesloten
 Toeschouwers zijn niet toegestaan
Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.